VV06-cover 600
Januari 2023

Autonoom rijden draait om méér dan alleen de auto

Snelle datacommunicatie cruciaal

34 01

Autonoom rijden. Voor de een is het een negatieve ontwikkeling, want we mogen nooit meer zelf achter het stuur zitten. Voor anderen is dat juist het positieve aan deze trend: we hoeven nooit meer zelf achter het stuur te kruipen. Bij autonoom rijden wordt vaak gekeken naar de auto’s zelf. Dat is niet helemaal terecht, want het is juist vooral de omgeving van die auto die het zelfstandig rijden mogelijk maakt. En bij die technische IT- en verkeersinfrastructuur komt nogal wat kijken.