VV06 Omslag 600
Februari 2019

Thermo-X: onderzoeksprogramma warmtetransitie TU Delft

Zowel technische als organisatorische en maatschappelijke factoren bepalen succes

VV02 10 TU 01 restwarmte leiding aardwarmte uit kas Boogert-Ammerlaan_EDV2740 (1)

In het kader van de energietransitie is op de tu Delft het onderzoeksprogramma Thermo-X opgezet. Hierbinnen richten wetenschappers zich op de transitie van de warmtevoorziening, waarin uiteenlopende aspecten van thermische energiesystemen worden onderzocht. Het gaat daarbij in alle gevallen om duurzame systemen waarbij niet alleen wordt gekeken naar nieuwe technieken en technologieën, maar ook naar de maatschappij en beschikbare structuren die medebepalend zijn voor een succesvolle implementatie.