VV08 Omslag-200
25-4-2018

Input gevraagd voor actualisatie bestekken

ventilatie 600 bij 400

In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf heeft de vereniging voor Luchttechnische Apparatuur (VLA, FME) standaardbestekken opgesteld voor ontwerp, realisatie en onderhoud van ventilatie- en luchtbehandelingsystemen voor de utiliteitsbouw. Deze bestekken worden door de Rijksoverheid gehanteerd als voorwaarde bij het aanbesteden.

Binnenkort wordt een start gemaakt met de actualisering van deze bestekken. UNETO-VNI is gevraagd om hier input voor te leveren. Hier hebben wij uw hulp bij nodig.

Geef uw input

Wilt u uw ervaringen met deze bestekken delen en nieuwe inzichten en technieken bespreken? Meld u dan aan voor een nog op te richten werkgroep, bestaande uit (hoofden) werkvoorbereiders, ontwerpers en servicetechnici. Een vertegenwoordiger uit deze werkgroep zal inbreng geven in het overleg met Rijksvastgoedbedrijf en de VLA.

Informatie

Start overleg werkgroep: medio mei – juni a.s.
Benodigde tijd: circa drie - vier werkgroepvergaderingen en drie - vier VLA werkgroepvergaderingen.
Locatie: nog te bepalen, Zoetermeer of Den Haag.

Meld u aan

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan snel contact op met Fred Vos van UNETO-VNI, per e-mail via f.vos@uneto-vni.nl.