VV08 Omslag-200

Campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ van Brandweer Nederland

Installateur heeft belangrijke taak bij voorkomen CO-vergiftiging

brandweer-IMG_6622

De Brandweer en de Brandwonden Stichting vragen met de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ in de maand februari extra aandacht voor de gevaren van koolmonoxidevergiftiging en voor het plaatsen van CO-melders. Want particulieren en huisartsen herkennen nog te vaak de symptomen van koolmonoxidevergiftiging niet.

Alleen al in het laatste kwartaal van 2017 werd in de media melding gedaan van 25 koolmonoxideongevallen waarbij meer dan zestig slachtoffers in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en honderden woningen werden ontruimd. Met kennis van de symptomen van koolmonoxidevergiftiging én het op de juiste wijze plaatsen van CO-melders is veel leed te voorkomen. Maar ook het op de juiste wijze installeren en onderhouden van gasverbrandingstoestellen en rookgasafvoeren door een vakbekwaam installateur is van levensbelang.

Toolbox Koolmonoxide

Belangrijk is om de symptomen van een koolmonoxidevergiftiging tijdig te herkennen: hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid en een versnelde hartslag. Koolmonoxide kun je zélf niet ruiken of zien. Duidelijkheid of het griep of gif is, kan alleen een koolmonoxidemelder geven. De overheid komt halverwege 2019 met een nieuwe wettelijk verplichte certificeringsregeling die eisen stelt aan de vakbekwaamheid van monteurs die werken met gasverbrandingstoestellen en rookgasafvoeren. Leden van Uneto-VNI kunnen nu al gebruik maken van de toolbox 'Kennis van koolmonoxide' voor vakkundig onderhoud en inspectie van gasinstallaties. De toolbox bevat vooral checklists en technische informatie. De documenten helpen u om nadrukkelijker het samenspel van de installatie-onderdelen te beoordelen. Ook vergeet u hiermee niet bepaalde onderdelen te controleren. Bekijk de toolbox op www.uneto-vni.nl.

Juiste plaatsing CO-melders

Brandweer Nederland heeft een set kaarten gemaakt met daarop juist plaatsingsadvies van CO-melders. Brandweerkorpsen kunnen deze bestellen en uitreiken aan bewoners. Als installateur kunt u voor informatie over het juist plaatsen van koolmonoxidemelders en koolmonoxidestops gebruik maken van een Isso kenniskaart. Kijk hiervoor op de website van ISSO.

Kijk op www.brandweer.nl/koolmonoxide voor meer informatie over de campagne koolmonoxide.