VV06 cover 600
Januari 2019

Binnenklimaat ­inzetten voor prestatieverbetering

VV01 05 OPENINGSBEELD UV03178

Nederland verandert in rap tempo. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering hebben ingrijpende gevolgen voor onze manier van leven, wonen en werken. Ingrijpende ontwikkelingen, zoals globalisatie, Brexit, onzekere internationale handelsrelaties, nieuwe technologieën en hypercompetitie, maken de markt turbulent. Dit alles vraagt om flexibele organisatievormen en adaptieve organisaties. Alle bedrijfsmiddelen, inclusief medewerkers en managers, it- en kennissystemen en gebouwen, moeten beter en flexibeler. Hierbij wordt ook gekeken naar het binnenmilieu en de invloed daarvan op de beoogde prestatieverbetering van de organisatie.