VV01 Omslag 600
VVPlus VVPlus

Claudia Reiner wordt Erelid van Techniek Nederland

Eind vorig jaar nam Claudia Reiner afscheid als vicevoorzitter van Techniek Nederland. Vandaag (woensdag 12 januari) reisden voorzitter Doekle Terpstra...

Lees meer >

Verduurzamen bij renovatie verplicht

Nederland legt per 1 februari 2022 definitief een eis vast om bij ingrijpende renovatie van woningen en utiliteitsgebouwen een minimale hoeveelheid hernieuwbare...

Lees meer >

Dump Google

Nederlanders maken zich steeds meer zorgen dat ze online worden gevolgd door cybercriminelen die erop uit zijn om hun gegevens en hun identiteit te stelen....

Lees meer >

Tekort aan technici bedreiging voor klimaatdoelen Rutte IV

De dag na de presentatie van de nieuwe ministersploeg benadrukte Doekle Terpstra in De Nieuws BV op radio 1 dat hij nog steeds positief is over de beleidsvoornemens,...

Lees meer >

Betere rechtsbescherming ondernemers bij aanbesteden

Het ministerie van EZK is bezig met verschillende maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Een van de maatregelen...

Lees meer >

Hernieuwbare energie groeide 13 procent in 2021

De productie van hernieuwbare energie groeide het afgelopen jaar met 13 procent. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl

Lees meer >

ISDE-subsidie voor zonnewarmte nu ook naar 30 %

Een motie van CU-kamerlid Pieter Grinwis bij de behandeling van de ISDE-regeling 2022 in de Tweede Kamer heeft geleid tot een aanpassing van de regeling....

Lees meer >

70 % minder coronabesmettingen als gebouw voldoet aan minimum ventilatie-eisen

Goede ventilatie in binnenruimten conform de minimum ventilatie-eisen in het Bouwbesluit beperkt het aantal coronabesmettingen in die ruimten met 70 %....

Lees meer >

Brabant dreigt bodemenergie wettelijk onmogelijk te maken

Strenge regels zorgen ervoor dat bodemenergiesystemen in Noord-Brabant in de toekomst niet diep genoeg mogen worden aangelegd. De provinciale bestuurders...

Lees meer >