VV03 Omslag 200
VVPlus VVPlus

Vabotech: nieuwe vakbeurs voor bouw en techniek in RAI Amsterdam

Op 7, 8 en 9 april 2022 staan in RAI Amsterdam drie dagen lang bouw, installatie en elektrotechniek centraal. Op de nieuwe vakbeurs Vabotech komen vraag...

Lees meer >

Hoe beoordeel je gebouwen op het werkelijke energiegebruik?

Hoe beoordeel je gebouwen op het werkelijke energiegebruik? Met WEii, de werkelijke energie intensiteit indicator. Dit is één van de onderwerpen die aan...

Lees meer >

Geothermie kan in 26 % van warmtevraag huizen voorzien

Geothermie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. De techniek is kansrijk en heeft een veelbelovende start gemaakt in...

Lees meer >

Optopwoningen verduurzaamd met PVT

Bovenop het appartementengebouw Heiligharn in Den Helder is een extra laag woningen gerealiseerd. Deze nieuwbouw is zeer innovatief, want niet alleen lichtgewicht,...

Lees meer >

Cockpit voor slimme straatverlichting

Luminext heeft een smart lighting softwareplatform ontwikkeld om de openbare verlichting in een gemeente op afstand te beheren, te monitoren en aan te...

Lees meer >

Minstens 1 miljoen hybride warmtepompen in 2030

Vanaf 2024 moeten ieder jaar minimaal 100.000 hybride warmtepompen worden geplaatst in woningen en gebouwen. Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties...

Lees meer >

Norm voor referentieklimaat in gebouwen herzien

Om de energieprestatie zo betrouwbaar mogelijk te berekenen en niet af te laten hangen van een koude winter, wordt er gerekend met referentieklimaatgegevens...

Lees meer >

20 % meer meisjes en tekort aan vakmensen is opgelost

Op dit moment is nog maar 3% van de technische vakmensen in Nederland een vrouw. Brancheorganisatie Techniek Nederland zou dat graag anders zien en vestigt...

Lees meer >

'Toepassen van Natuurlijke Koudemiddelen in Warmtepompen'

Op 5 mei organiseert Topsector Energie een webinar over het toepassen van natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen.

Lees meer >