VV06 Omslag 600
December 2018

De installatiewereld is nog erg vraaggericht bezig

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, pleit voor proactieve houding

VVdec1001

Als er één sector is die veel kan profiteren van het eerder dit jaar gepresenteerde voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord, dan is het de bouw- en installatiesector. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, ziet veel kansen, maar vindt dat het bedrijfsleven wel een proactieve houding moet aannemen. ‘In veel bedrijven zijn de mensen – of het nu gaat om ontwerpers of uitvoerders – nog erg geneigd om pas in actie te komen als hen dat wordt gevraagd. Voor de verduurzaming moeten de mensen echt zelf met concepten komen en daarmee de markt op gaan.’