VV06 Omslag 600
April 2019

Delta21, ­Neerlands toekomstige trots!?

Integrale benadering van duurzame energie, veiligheid en natuur

Delta 01

Je bedenkt een oplossing om Nederland tegen het water te beschermen. Dit met het oog op de verwachte toename van het aantal en de heftigheid van extreme stormen en regenbuien en in het achterhoofd de watersnoodramp. Dan blijkt deze oplossing ook serieuze mogelijkheden te bieden om energieverlies door afschakeling van windturbines tegen te gaan, energie op te wekken én de deur open te zetten om vismigratie tussen Rijn en Noordzee te herstellen. Alle ingrediënten voor Huub Lavooij en Leen Berke om Delta21 niet bij een plan te laten, maar er serieus mee aan de slag te gaan.