VV06 Omslag 600
September 2020

Elektrische verwarming: comfortabel en duurzaam alternatief

18 01

Nederland moet versneld van het gas los. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop wij verwarmen. Elektrisch verwarmen is een optie met een lage investering voor de eindgebruiker vergeleken met het toepassen van elektrische warmtepompen, biogas, waterstof of stadsverwarming. Elektrische verwarming is booming, maar van echte productontwikkeling is nauwelijks sprake. Er is grote onduidelijkheid over de werkelijke energetische, comfort en energie-flexibiliteitsvoordelen van de verschillende elektrische verwarmingssystemen. De comfortbeleving voor de producten die op de markt komen zijn niet objectief bepaald. Dat terwijl dit de basis kan vormen voor verdere optimalisatie en noodzakelijke toepassing van elektrische verwarming bij de energietransitie.