VV06 Omslag 600
April 2021

Empathisch huis voor mensen met dementie

Nieuwe technieken ondersteunen patiënt en zorgmedewerker

18 01

Door de vergrijzing groeit het aantal mensen in onze samenleving dat leidt aan dementie. Intelligente, of empathische, woningen kunnen deze groep tijdens het beginstadium van de ziekte zodanig ondersteunen, dat het mogelijk is langer zelfstandig te blijven wonen. Prof.dr.ir. Masi Mohammadi heeft met haar team gewerkt aan de ontwikkeling van een dergelijke, intelligente omgeving.