VV02 Omslag 600
Februari 2019

Energie van pv-panelen dicht bij woning en ­kantoor houden

VV02 06 opening iStock-1088986976

Eind 2018 promoveerde Geert Litjens aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp ‘Verbetering van lokaal gebruik van elektriciteit opgewekt door dakgebonden pv-systemen’. Aanleiding van het onderzoek is het belang voor de mensheid om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van duurzame energiebronnen om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Door meer lokaal gebruik te maken van zonne-energie is tevens een overbelasting en ontregeling van het elektriciteitsnet te voorkomen.