VV06 Omslag 600
November 2018

Gezond binnenklimaat in scholen blijft zorgenkindje

Conflicterende PvE-eisen en onzorgvuldige procesbewaking grootste boosdoeners

VV07 12 1-Stella Nova_EDV0782

Tot op de dag van vandaag wordt het binnenklimaat en de energielekken in de meeste scholen bekritiseerd door media en onderzoeksbureaus. In de voorbije jaren zijn er talloze studies en publicaties verschenen, maar nog steeds klagen docenten en leerlingen steen en been over het binnenklimaat. Schoolbesturen en bouwers staan voor de opgave om scholen weer toekomstbestendig te maken. Het PvE Frisse Scholen is voor hen de belangrijkste leidraad. Wim Zeiler en Wim Maassen stellen dat dit PvE moeilijk te begrijpen is voor schoolbesturen en dat de prestaties in de praktijk moeilijk te realiseren zijn.