VV02 Omslag 600
Mei 2021

Glastuinbouw jaagt innovaties aan voor zuinig én optimaal binnenklimaat

20 01

De glastuinbouw in Nederland wil in 2040 volledig energieneutraal zijn – 10 jaar eerder dan bijvoorbeeld de gebouwde omgeving. Dat betekent dat de sector zijn binnenklimaat dan volledig zonder fossiele brandstoffen op temperatuur houdt. Wie denkt dat de glastuinders de reductie van energiegebruik tot grootste prioriteit hebben verheven, heeft het mis. Zij investeren wel in steeds geavanceerdere en zuinigere installaties. Maar als een betere teelt en een hogere opbrengst per vierkante meter iets meer energie kost, dan is dat maar zo.