VV07 Omslag 200
Januari 2019

Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar Smart Asset Management

VV01 10 Figuur 3

Dat ‘big data’ de toekomst heeft, behoeft geen discussie meer. In samenwerking met studenten van de Hogeschool Utrecht onderzoekt adviesbureau ‘De Groene Jongens’, welke data nu het meest relevant is en welke mogelijkheden dit biedt aan de installatiesector voor uitbreiding van het dienstenpakket. Studentprojecten vormen een eerste stap richting een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van een open datamodel. Belangrijke vraag: Welke mogelijkheden ontstaan er wanneer de gegevens van separate systemen worden gecombineerd?