VV02 Omslag 600
November 2019

‘Installatie- en bouwwereld hebben behoefte aan een IT-Bouwbesluit’

Prof.dr. Chris Verhoef, hoogleraar informatica VU Amsterdam

Verhoef01

‘Een hopeloos verhaal’. Dat is de kwalificatie die Chris Verhoef, hoogleraar informatica, geeft aan de integratie van IT-systemen in de gebouwde omgeving. De mate van integratie, maar ook het succes ervan, laat flink te wensen over. Volgens Verhoef zijn er in gebouwen weinig tot geen succesvolle cases te vinden. ‘Dat is niet zo vreemd, want de kennis en kunde zijn redelijk beperkt en de industrie heeft er eigenlijk geen belang bij.’