VV02 Omslag 600
December 2019

Invloed opwarming aarde op rendement van kristallijne pv-cellen

zon iStock-652923692

Opwarming van de aarde, klimaatverandering, energietransitie; deze thema’s zijn direct verbonden met het nog steeds flink toenemend aantal pv-panelen waarvan het geïnstalleerd vermogen zich inmiddels richting de TW-schaal begeeft. Een goede ontwikkeling om klimaatverandering tegen te gaan, maar gelijktijdig vragen wetenschappers zich af wat het effect is van diezelfde klimaatverandering – en dan vooral de stijgende temperaturen – op het rendement van pv-panelen.