VV07 Omslag 200
November 2018

Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor hemelwaterafvoer

VV07 16 Opening 105934727

Of het nu door de opwarming van de aarde komt of niet: de afgelopen jaren hebben we in Nederland te maken met meer extreme(re) regenbuien, afgewisseld door perioden van relatief grote droogte. Bij de buien valt in korte tijd meer water dan voorheen, wat in bepaalde gevallen betekent dat de bestaande afwatering niet in staat is dit snel genoeg te verwerken. De voorspellingen zijn dat deze trend doorzet. Om die reden wordt gewerkt aan aanpassingen van NEN 3215 en NTR 3216 – dimensionering hemelwaterafvoervoorzieningen.