VV06 Omslag 600
Januari 2018

Luchtdichte woning ventileert echt beter

Bouwadviseur Willem Koppen: ‘qv;10-waarde is maar een getal.’

Luchtdichte woning 01

Energiezuinig, comfortabel en gezond vormden de kernbegrippen van de uiteenlopende sessies die tijdens de Dag van de Binnenlucht in november in Den Bosch werd gehouden. Het belang ervan is vaak een onderbelicht thema. En daardoor is binnenlucht in sommige gevallen een even grote bedreiging voor de gezondheid als de buitenlucht die boven de A10 hangt. Dat kan en moet beter. Luchtdicht bouwen, maar dan ook werkelijk luchtdicht, draagt ertoe bij dat ventilatiesystemen optimaal kunnen presteren en frisse buitenlucht naar binnen kunnen brengen.