VV02 Omslag 600
April 2019

‘Met hbo’ers brengen we innovatiekracht in de bedrijven’

Doekle Terpstra vraagt bedrijven om hbo anders te bejegenen dan mbo

VV03 doekle

Zonder een forse toename van hbo’ers in de technische sector stagneert de innovatiekracht. En dat is funest in een tijdperk waarin deze bedrijven drastisch moeten veranderen om de maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. Daarom pleit Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, voor een veel intensievere samenwerking met het hbo. ‘Wil je in je bedrijf innoveren en klaar zijn voor de toekomstige uitdagingen, dan red je dat niet met alleen vmbo’ers en mbo’ers.’