VV06 Omslag 600
Juli, 2018

Meten en regelen bij 250 miljoen graden Celsius

Differ 01

Bij onderzoeksinstituut Differ in Eindhoven werken wetenschappers onder andere aan de meet-en regeltechniek die kernfusie tot een economisch rendabele energiebron kan maken. Daarvoor zijn geavanceerde rekenmodellen ontwikkeld die kunnen omgaan met niet-lineaire, chaotische fysica en die kunnen voorspellen wat het superhete plasma in de reactor gaat doen, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Die modellen zijn ook geschikt om problemen met andere complexe regelsystemen op te lossen.