VV06 Omslag 600
April 2020

­Natuurkundige grenzen aan ­duurzaamheid

38 01

Onder druk van het vigerende klimaatbeleid ligt het in het voornemen de komende jaren een rigoureuze energietransitie te laten plaatsvinden: een overstap van aardgas, aardolie, steenkool en uranium naar zon, wind en biomassa. De maatschappelijke druk voor de energietransitie wordt opgevoerd door rechterlijke uitspraken en wekelijkse protesten. Hierbij dringt de volgende vraag zich op: wat zijn de natuurkundige grenzen aan duurzaamheid?