VV02 Omslag 600
September 2018

Nieuwe PSG 13 transparanter, logischer en ingebed in Europese regelgeving

Duurzaam

VV06 16 Grolleman Coldstores schroefcompressor

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (pgs) is aan het vernieuwen. Nieuwe richtlijnen, of bestaande richtlijnen die verouderd zijn, worden opgezet volgens pgs nieuwe stijl. Een pgs die voor de installatiesector van groot belang is, betreft pgs 13. Sinds enkele jaren werkt een team aan de herziening. Afgelopen maanden kon de sector commentaar geven op het concept van pgs 13, ‘Koelinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel’. De nieuwe versie is qua opzet veel logischer dan de oude versie, maar discussies met het bevoegd gezag zullen niet helemaal verdwijnen.