VV02 Omslag 600
Januari 2018

Ontbrekende risicofactoren in een legionella-risicoanalyse

Risicofactoren 01

Legionella in drinkwaterinstallaties blijft een mysterieus probleem. Er worden risicoanalyses en beheersplannen gemaakt, vervolgens installatieaanpassingen uitgevoerd, maar normoverschrijdingen worden vaak niet opgelost. Het valt op dat vaak het type kraan en de aanwezigheid van roest (van gietijzer) een rol spelen bij de kans op normoverschrijding bij een tappunt.