VV02 Omslag 600
Mei 2021

Project SUPERLOCAL: kringlopen water, energie en materialen sluiten

40 01

Het wordt steeds belangrijker om de kringlopen voor energie, water en bouwmaterialen te sluiten. In Kerkrade (Limburg) zijn de gemeente, woningcorporatie Heemwonen en de waterbedrijven daar al sinds 2012 mee bezig. Van de oude flats in Bleijerheide blijft er één staan en er zijn sinds 2020 vijftien circulaire woningen gebouwd. Wat valt er van het project superlocal te leren?