VV08 cover 600
September 2018

­Restwarmtebenutting in de industrie ­noodzakelijk

VV06 06 Refinery_Large

Het energiebesparingspotentieel in de Nederlandse industrie is groot, maar onderbelicht en deels onbenut. Restwarmtebenutting en thermische energiebesparing in de industrie kunnen substantieel bijdragen aan CO2-reductie en zijn kosteneffectiever dan gesubsidieerde duurzame bronnen als zon en biomassa. Terugbetaaltijden van industriële restwarmteprojecten binnen de eigen poort liggen momenteel rond de 5 – 8 jaar.