VV06 Omslag 600
Februari 2018

Triplet systeem in combinatie met droge koelers maakt gebruik van hoge temperatuuropslag

Duurzaam verwarmen met wko zonder warmtepomp

Triplet 01

Nederland beschikt op dit moment over ongeveer 2.300 wko-systemen waarbij de warmte op een temperatuur lager dan 20 °C wordt opgeslagen. Hierdoor is altijd een warmtepomp nodig om deze warmte op de voor gebouwverwarming benodigde temperatuur te kunnen leveren. De energie die nodig is voor de warmtepomp, is te elimineren door zonnewarmtecollectoren toe te passen waarmee warmte direct op de benodigde temperatuur in de bodem is op te slaan. Samen met de toepassing van droge koelers biedt het nieuw ontwikkelde wko ‘triplet’-systeem zo de mogelijkheid koude en warmte onafhankelijk van elkaar te genereren zonder het gebruik van een warmtepomp. Als de condities kloppen.