VV06 Omslag 600
April 2019

Van rijk naar wijk; gemeenten aan zet bij energietransitie

Opstellen van transitieplannen gaat aan de uitvoering vooraf

wijkgericht1

Het parlement en de regering zijn nog volop in conclaaf over het onderhandelingsresultaat in het Klimaatakkoord en over de uitwerking van de aangenomen Klimaatwet. Een ding is zeker; de energietransitie gaat de komende decennia erg veel werk genereren. En het zijn de regionale en lokale overheden die aan het stuur zitten. De gemeenten moeten in hun regio’s de uitvoering van de energietransitie concreet maken. Omdat veel daarvoor (nog) niet zijn toegerust, kunnen ze daar de hulp en denkkracht van de markt goed bij gebruiken.