VV06 cover 600
Januari 2019

Warmterotonde voor groener Ede

VV01 13 Biom 04

De huidige CO2-uitstoot in Nederland is gelijk aan die van het ijkjaar 1990. In 2030 moet dit met 40 procent zijn gedaald. Een duurzaam warmtenet levert een stevige bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Warmtenetten zijn zeker niet heel exclusief in Nederland. Er zijn er circa 230 in bedrijf. Een bijzondere loot aan de stam is het snelgroeiende Warmtebedrijf Ede. De biomassa die in warmte wordt omgezet, komt uit de directe omgeving.