VV06 Omslag 600
April 2018

Zorgplicht legionellapreventie: wat stelt het voor?

Leg 011. Schematisch weergave van het collectieve leidingnet met daarin de mogelijke risicopunten voor groei van legionella.

In zowel de Drinkwaterwet als in het Drinkwaterbesluit zijn verschillende zorgplichtbepalingen opgenomen gericht op het voorkomen van gezondheidsschade bij afnemers/gebruikers van het leidingwater uit collectieve installaties. Wat houdt de zorgplicht legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties nu eigenlijk in? Daarover is in de afgelopen 15 jaar veel geschreven, maar nog steeds is veel onduidelijk.