VV02 Omslag 600
April 2020

Is het nu al tijd voor circulariteit?

Column Yuri Pelser

Yuri Pelser

Hoort u het ook steeds vaker? In 2050 heeft Neder-land een circulaire economie en bouwen we circulair. Als mens hoeven we ons niet veel zorgen te maken. Mensen zijn altijd al circulair geweest. In het oude testament staat het zelfs te lezen: ‘want ghy zijt stof ende ghy sult tot stof wederkeeren’*.

Gelukkig maken we ons steeds vaker hard voor de dingen die we op aarde doen en wat de gevolgen daarvan zijn. Of we het nu c2c, circulair, donut economie of bouwbiologie noemen, de basis is dat we op een volhoudbare manier met onze resources omgaan. Het Nederlandse telefoonmerk Fair Phone is daar al lekker mee aan de slag. Zij wachten niet tot alle grondstoffen met kinderarbeid uit de mijnen zijn gehaald, maar hebben nu al de oplossing. Waar tot voorkort energiezuinigheid de boventoon voerde, komt nu steeds vaker de term circulariteit boven drijven. Challenges, tenders, aanbestedingen en een stortvloed aan publicaties in kranten en vakbladen richten zich op dit thema. Goed nieuws voor bedrijven die in staat zijn mee te veranderen met deze beweging. Zij zullen welvaren bij de circulaire economie.

Van tvvl kreeg ik deze week het magazine in de bus dat zich helemaal weidde aan het thema circulaire installaties. Als je mij vraagt dit themanummer in één woord samen te vatten, dan zeg ik ‘hoop’. Hoop omdat er een heldere uitdaging en ambitie is omschreven waar zelfs al plannen voor zijn opgevat en uitgewerkt. Geef een techneut de uitdaging iets voor elkaar te krijgen dat nog niet eerder gedaan is en hij of zij begint vast te mopperen dat het helemaal niet kan. Laat ze een tijdje met rust en geef wat speelruimte om er mee te puzzelen en experimenteren, en je zult versteld staan van de resultaten. Gelukkig hebben we veel uitdagingen op ons pad. Dat maakt het vak interessant en uitdagend. Deze uitdagingen gaat nieuwe generaties inspireren om voor techniek te kiezen. En dat is hard nodig.

Allemachtig, wat zijn wij al lang op zoek naar een werkvoorbereider en een projectleider. Bij deze verzuchting krijg ik vaak als luchtige opmerking zoiets als ‘Nou veel succes, samen met de rest van Nederland’ als reactie. Als potentiele kandidaat krijg je waarschijnlijk dagelijks berichten die eindigen met de woorden ‘bel of app mij gerust als je ons team wilt versterken’. Onze grootste uitdaging is volgens mij niet om een circulaire economie te maken, maar om het werk dat er voor gedaan moet worden zo aantrekkelijk te maken dat er weer met liefde en plezier voor wordt gekozen.

* Genesis 3:19, Statenvertaling 1637.

Yuri Pelser werkt onder de naam Tendereffect aan duurzame relaties in de bouw en is eigenaar van Y Productions training & Klankbord coaching. Met Woon Duurzaam werkt hij aan de verduurzaming van Nederlandse huishoudens.

Reageren?
www.WoonDuurzaam.nl
info@yproductions.nl
Twitter @klankbord