VV05 cover 600
April 2022

Rondingen van Sun Rock maximaliseren opbrengst

VV+ Opvallend

38 01

Het energiebedrijf Taipower heeft haar pijlen gericht op duurzame energie. ­Om haar ‘groene ambities’ uit te dragen, gaf het Taiwanese bedrijf aan het Rotterdamse architectenbureau MVRDV opdracht voor ­­­de ontwikkeling van Sun Rock.

Het staatsbedrijf Taipower is nauw verbonden met het leven van de 23 miljoen inwoners van Taiwan. Het bedrijf is een hoeksteen van het moderne leven en een aanjager van economische ontwikkeling; niet alleen de traditionele industrie, maar zéker ook de hightech industrieën zijn immers afhankelijk van elektriciteit. Elektriciteit werd voorheen vooral opgewekt op basis van geïmporteerde brandstof. Omdat de internationale prijzen al sinds 2006 sterk stijgen, ontkwam het bedrijf er niet aan om met een nieuwe strategie de duurzame ontwikkeling van de energie-industrie veilig te stellen. Taipower koos voor de ontwikkeling van koolstofarme energie aan de aanbodzijde en richtte zich aan de vraagzijde op de stimulatie van energiebesparing en elektriciteitsefficiëntie. Daarnaast streeft het bedrijf ernaar een sleutelrol te spelen in de energie-industrie. Onder meer door op te treden als leverancier van hoogwaardige energiediensten, maar ook door energienetwerken te integreren, het bewustzijn van mensen te vergroten en zelf het goede voorbeeld te geven.

Sun Rock

Om aan deze doelstellingen invulling te geven, heeft Taipower aan het Rotterdamse architectenbureau MVRDV opdracht gegeven een gebouw te ontwerpen waar duurzame energie centraal staat. In functionele zin is het gebouw enerzijds bedoeld voor de opslag en het onderhoud van apparatuur voor duurzame energie, zoals windturbinebladen en zonnepalen. Anderzijds biedt het kantoorruimte en mogelijkheden om bewoners te informeren en te stimuleren om over te stappen op groene energie. Daarnaast moest het gebouw als voorbeeld dienen en is er gekozen voor de plaatsing van een maximale hoeveelheid zonnepanelen om zoveel mogelijk groene energie op te wekken.

38 02

4.000 m2

Om de opbrengst te maximaliseren, wordt Sun Rock gebouwd aan de westkust van Taiwan gebouwd in het Changhua Coastal Industrial Park, in de buurt van Taichung. Een strategische locatie, aangezien het aantal zonne-uren hier statistisch gezien hoog is. Berekeningen geven aan dat het ontwerp met 4.000 m2 zonnepanelen op deze locatie bijna 1 miljoen kWh schone energie per jaar kan opwekken. Dit komt overeen met de verbranding van 85 ton ruwe olie. Momenteel worden er tevens ontwerpopties overwogen waardoor een nog groter oppervlakte aan zonne-panelen kan worden toegevoegd. Het gebouw zou hierdoor maximaal 1,7 miljoen kWh per jaar kunnen opwekken.
Het aantal zonnepanelen is overigens niet de enige factor die bijdraagt aan een hoge productie van schone energie. Om de zonuren van het zelfvoorzienende gebouw zo efficiënt mogelijk om te zetten, is Sun Rock uitgevoerd in een ronde vorm. Deze vorm helt aan de zuidzijde naar beneden, waardoor een groot oppervlak ontstaat dat midden op de dag rechtstreeks op de zon is gericht. Aan de noordkant maximaliseert de koepelvorm de oppervlakte die ‘s morgens en ‘s avonds aan zonlicht wordt blootgesteld.
Verder is in de gevel een reeks plooien aangebracht waarop pv-panelen zijn bevestigd. De hoek van de plooien is zo gekozen dat de panelen een maximale hoeveelheid energie opwekken. Om de juiste positionering te bepalen is onderzoek gedaan naar de klimaatomstandigheden, de bijbehorende karakteristieken in deze omgeving en naar de hoek van de zoninstraling gedurende het hele jaar. Het ontwerp is hiermee volledig ‘datagedreven’. Dit houdt in dat de analyse – gericht op een maximale opbrengst – bepalend is geweest voor het ontwerp. Naar verwachting wordt het gebouw in 2024 in gebruik genomen.

Expositieruimte

In het hart van Sun Rock bevindt zich de Data Room: een hoog atrium met realtime displays die data weergeven over de activiteiten van Taipower en de hoeveelheid hernieuwbare energie die het bedrijf genereert. Op de eerste verdieping biedt een galerieruimte een blik op de onderhoudswerkplaats, zodat het publiek de zonnepanelen, windturbinebladen en andere machines voor duurzame energie kan zien. De bovenste verdieping voorziet tevens in een ruimte voor tentoonstellingen.

Bomen

Om het nog aantrekkelijker te maken voor de bezoeker bevindt zich op het dak een terras. Onder de beschutting van een koepel van zonnepanelen, waar ook bomen worden geplaatst, is ruimte voor ontspanning.
Winy Maas, medeoprichter van MVRDV: ‘Duurzaamheid staat vanzelfsprekend in al onze projecten hoog op de agenda. We zien echter dat projecten meer dan alleen zelfvoorzienend kunnen zijn. Sun Rock bood een uniek en fascinerend potentieel voor een gebouw waarmee het bedrijf niet alleen energie voor eigen gebruik produceert, maar ook deelt via een netwerk.’

Tekst: ing. Marjolein de Wit - Blok
Fotografie: MVRDV