VV06 Omslag 600
Februari 2018

Solar Solutions 2018: alles over zonne-energie

Solar 01

De vakbeurs Solar Solutions is in 6 jaar tijd uitgegroeid tot het grootste commerciële zonne-energie platform in de Benelux. Vorig jaar werd de beurs bezocht door ruim vijfduizend professionals; een toename van ruim 16 procent. Solar Solutions – 21 en 22 maart in de Expo Haarlemmermeer – creëert en faciliteert business aan het einde van de keten. In deze dynamische sector is kennis essentieel. Solar Solutions levert die kennis met marktrapporten, workshops, expertsessies en congressen.

Nieuwe technieken, nieuwe producten, nieuwe markten, nieuwe aanbieders; de ontwikkelingen in de dynamische zonne-energie sector gaan razendsnel. Solar Solutions. geeft als grootste Solar-vakbeurs van de Benelux een kraakhelder overzicht van de laatste stand van zaken. Alle toonaangevende leveranciers zijn op de beursvloer vertegenwoordigd en een op de praktijk gericht workshop- en trainingsprogramma maakt het aanbod compleet.

Van zonnepanelen tot zonneboilers, van micro-omvormers tot dakliften, van montagematerialen tot opslagsystemen en – sinds de editie van vorig jaar – met de uitbreiding naar opslagsystemen en smart home automation. Solar Solutions is de plek om producten te vergelijken, informatie te vergaren en inkoop te regelen. Een beursbezoek is een uitstekende manier voor wie zich efficiënt wil oriënteren op de snelle veranderingen, zowel qua technologie, als om concrete producten en oplossingen. Ook dit jaar is het aanbod van solar-gerelateerde producten en toepassingen verder uitgebreid. Zo zal tijdens de beurs het elektrificeren van verwarmingssystemen een belangrijke plaats innemen.

Markt De bouw- en installatiesector draait inmiddels weer – bijna als vanouds – op volle toeren. Er komen steeds meer projecten los en tegelijkertijd komen er nieuwe technieken en oplossingen op de markt. Daarnaast is er steeds duidelijker een versnelling te zien in het verduurzamen van bestaande gebouwen en woningen.

In de installatie- en bouwsector worden normeringen, zoals EPC, NOM en BENG, steeds belangrijker. Zeker nu het kabinet heeft besloten om een gasaansluiting bij nieuwbouw niet langer verplicht te stellen. Al deze zaken kunnen alleen worden gerealiseerd met slimme combinaties tussen duurzame stroom en warmte.

Dat de markt zo hard groeit en verandert is ook goed zichtbaar tijdens Solar Solutions 2018. Met weer meer internationale aanbieders, ruim 10.000 m2 beursvloer en naar verwachting zesduizend uitsluitend zakelijke bezoekers weet deze vakbeurs de aandacht te trekken van installateurs, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten, woningcorporaties, gemeenten en vele anderen specialisten. Niet voor niets kiezen zelfs de traditionele groot- handels voor deze beurs.

Was zonne-energie zo’n 10 jaar geleden nog een beginnende, relatief kleine markt, tegenwoordig is het wereldwijd een van de grootste aanjagers op het gebied innovatie, werkgelegenheid en handel.

Vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Gelijktijdig met Solar Solutions wordt ook de vakbeurs Duurzaam Verwarmd gehouden in de Expo Haarlemmermeer. Tijdens deze nieuwe vakbeurs worden mythes doorgeprikt, verdwijnen ogenschijnlijke tegenstrijdigheden en worden verkeerde aannames ontkracht.

Nederland wordt aardgasvrij en neemt afscheid van de gasketel. W-installateurs zijn onmisbaar om Nederland te begeleiden naar warmtepompen, warmtenetten, wtw, wko, elektrisch verwarmen, geothermie, zonne-energie, koelen en bio-energie.

Gemeenten, woningbouwcorporaties, adviesbureaus, energiebedrijven en projectontwikkelaars zullen per situatie of wijk moeten onderzoeken of een individuele oplossing of juist een (lokaal) warmtenet de meest interessante oplossing is.

Bij de transitie naar duurzame warmte wordt (veel) meer kennis en kunde verwacht van een installateur. Zo heeft lage temperatuurverwarming (ltv) geen zin bij een slecht geïsoleerd huis, is overcapaciteit voor een warmtepomp zelden verstandig en zijn warmtenetten niet overal interessant. Tijdens de beurs wordt antwoord gegeven op alle vragen over duurzaam verwarmen, ventileren en koelen. Bezoekers kunnen gebruik maken van gratis seminars en onafhankelijk advies. Ruim 80 gespecialiseerde bedrijven presenteren hun nieuwe producten.

De vakbeurs Duurzaam Verwarmd wordt gehouden op 21 en 22 maart in de Expo Haarlemmermeer (tegelijkertijd met, en in de hal naast Solar Solutions).

Lezers van VV+ kunnen zich gratis aanmelden met de code 18ticket113.

Solar 02

Zonnepanelen

In 2017 is 853 MWpiek aan zonnestroom geïnstalleerd. Dat zijn ruim drie miljoen zonnepanelen in één jaar tijd. Lag in 2016 nog meer dan de helft van alle nieuw geïnstalleerde panelen op een particuliere woning, in 2017 werd een nipte meerderheid (51 procent) juist op zakelijke daken gerealiseerd. Het geeft aan inmiddels ook de zakelijke markt zonne-energie heeft ontdekt. Naar verwachting zal de zakelijke markt ook in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen; niet alleen op het gebied van zonnepanelen, maar in navolging daarvan ook op gerelateerde oplossingen, zoals opslag, laadpunten voor elektrisch vervoer en combinaties met warmtepompen.

Inmiddels blijkt uit de potentieelstudie van het Solar Trendrapport 2018 dat er nog heel veel mogelijkheden in Nederland voor zonne-energie: in totaal nog 5.500 km2. Vooral agrarisch terrein (753 km2) en binnenwater (200 km2) bieden nog heel wat uitbreidingsmogelijkheden.

Technische combinaties

Om de steeds scherpere EPC-normen te halen bij nieuwbouw moeten verschillende technieken worden geïntegreerd. Een goede en professionele integratie tussen de verschillende kolommen en technieken valt niet mee: installatie en bouw, warmte en elektra, zonnepanelen en warmtepompen. Toch weten steeds meer projectontwikkelaars, groothandels, installatiebedrijven en architecten slimme combinaties te maken en BENG- of NOM-projecten te realiseren.

De combinatie tussen zonnestroom, zonnewarmte en warmtepompen (naast goed isoleren en ventileren) gaat Nederland helpen gasloos te worden en opent nieuwe markten voor de installatiesector. Om de stappen te kunnen zetten in de verduurzaming van de bestaande- en nieuwbouw heeft het ministerie inmiddels verschillende stimuleringsmaatregelen ingesteld.

Workshops

Tijdens de Solar Solutions 2018 worden weer tal van workshops en expertsessie gehouden over allerlei relevante ontwikkelingen; van technische innovaties tot en met praktische toepassingen en markttrends. Want of het nu gaat om opslagsystemen automatisering, monitoring of de integratie met andere technieken, zoals warmtepompen en zonne-warmtesystemen, wie in de solar-markt wil excelleren zal op de hoogte moeten zijn van laatste trends en ontwikkelingen.

 

Tekst: Redactie

Fotografie: Industrie

Solar Solutions 2018

Datum: 21 en 22 maart 2018

Locatie: Expo Haarlemmermeer, Stelling 1, 2141 SB Vijfhuizen

Informatie en aanmelding: www.solarsolutions.nl.

Lezers van VV+ kunnen zich gratis aanmelden met de code 18ticket513.