VV07 Omslag 200
September 2019

Thermostaat voor vrouwen

Column Dirk Follet

VV08 Dirk Follet

Vrouwen zijn slecht in wiskunde, schijnen we te weten. Je weet wel, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Mannen zijn rationeel en logisch en vrouwen emotioneel en zo. En daarom denken we dat vrouwen slecht in wiskunde zijn.

Zelf heb ik dit nooit geloofd. Mijn vriendin aan de universiteit troefde me makkelijk af in wiskundige vakken. Als er al een verschil tussen de seksen was, dan kwam het omdat we jongens meer motiveren om goed in wiskunde te zijn en meisjes meer ontmoedigen. Of iets van die strekking. Onderwijs heeft een goede reputatie als het gaat om kinderen ontmoedigen. Ik ben linkshandig, maar schrijf met rechts.

Toch ik las onlangs een artikel wat hier een kanttekening bijzette die ik zelf niet verwachtte. Het ging om een onderzoek waarin mannen en vrouwen op hun wiskundige en andere vermogens werden getest bij verschillende temperaturen*. En wat bleek: vrouwen presteerden veel beter wanneer het warmer was, vooral in wiskunde. Met andere woorden, de gedachte dat vrouwen slechter presteren in wiskunde zou kunnen komen omdat we ze testen in een omgeving die nadelig voor ze is. Hoe vaak hebben we op kantoor met onze collega’s geen ruzie gemaakt over de thermostaat? Vrouwen vonden het altijd te koud. We zeiden dan: ‘maar het is hier 21 °C, dat is precies zoals het hoort’ (voor de gemiddelde man). Onze gebouwen worden in hoofdzaak ontworpen door mannen, vooral de technische installaties. Je zou kunnen zeggen ‘voor en door mannen’. Als we de deuren in onze gebouwen maar 1,75 m hoog maken, dan kan de helft van de volwassen bevolking er makkelijk doorheen: het grootste deel van de vrouwen en een minderheid van de mannen. Maar geen opdrachtgever die daarmee akkoord gaat. En eigenlijk zouden we dit ook niet mogen accepteren voor onze verwarming.

We zouden al onze gebouwen zo moeten ontwerpen dat het makkelijk overal 24 °C kan zijn, en zelfs onze opdrachtgevers stimuleren om die temperatuur ook te halen in de winter. Omdat het goed is voor de productiviteit en wat we in die gebouwen doen. Het getuigt van kortzichtigheid als we gebouwen ontwerpen die een obstakel vormen voor de helft van de mensheid. Gelijke kansen zijn goed voor de economie. Niet alleen omdat onze vrouwen een grotere bijdrage leveren aan onze welvaart, maar ook omdat diverse teams beter functioneren en minder fouten maken. In september verhuizen we naar een land met gemiddeld 51 dagen sneeuwval. Ik ben nu al bang voor de klachten van mijn echtgenote over de temperatuur in huis.

* Chang T.Y., Kajackaite A., ‘Battle for the thermostat: Gender and the effect of temperature on cognitive performance’, 2019. (https://bit.ly/2JB67Ki)

Dirk Follet bedenkt en realiseert gebouwen die de schijn hooghouden dat de wereld eenvoudig is.

Reageren?
Twitter @dirkfollet
vvplus@follet.nl