VV06 Omslag 600
April 2019

Waar zet u op in? Kennis of Kennissen

Column Yuri Pelser

Yuri Pelser

‘Het gaat tegenwoordig niet meer om wat je kunt, maar om wie je kent’, preekte mijn vader vroeger toen ik op school zat al. Deze woorden gaf hij bepaald geen positieve connotatie mee. Hij heeft zijn buigtangen al lang aan de wilgen gehangen, maar kan nog steeds met overtuiging praten over ons installatievak. Kennis en vakmanschap, dat was en is in zijn beleving het belangrijkste wat je mensen in onze branche bij moet brengen. Ik ben het met hem eens, maar – zoals zo vaak bij vader-zoon-relaties – is dat niet zonder slag of stoot gegaan. De wereld verandert en wij veranderen met haar mee.

Terugkijkend op mijn eigen carrière valt het mij op dat ik de meeste obstakels in mijn loopbaan heb weten te overwinnen door dat ik tijd en aandacht heb besteed aan het vergaren van kennissen. Niet alleen maar kennissen om een borrel mee te drinken. Juist de mensen met kennis en vakmanschap op hun eigen vakgebied voeg ik graag toe aan mijn netwerk. Er is daardoor heel veel kennis en vakmanschap waar ik snel toegang toe heb als dat nodig is. Door deze mensen te betrekken bij wat ik doe, ontwikkelen we samen oplossingen voor onze klanten die anders ver buiten ons bereik zouden liggen.
Tussen samenwerken en samen werken ligt een wereld van verschil. Samen werken kan met bijna iedereen. Echt samenwerken vraagt meer van een mens. Elkaar leren kennen, bouwen aan vertrouwen, helder maken wie waarvan is en waar over gaat, voor dat er om commitment wordt gevraagd op het gezamenlijke doel zijn een paar van de onderwerpen die aandacht vragen bij hechte samenwerking. Gelukkig zijn er ook mensen in mijn netwerk die hier veel verstand van hebben.
De appel valt niet ver van de boom.
Ook ik vind kennis en vakmanschap erg belangrijk, maar ik ben ervan overtuigd dat een netwerk van de juiste kennissen onmisbaar is. Het is de basis voor het oplossen van de uitdaging die ik met vier mensen uit mijn netwerk ben aangegaan. We gaan Nederland samen met onze partnerbedrijven van het gas af halen en duurzamer laten wonen.
We hebben veel kennis, vakmanschap en dus ook kennissen nodig om deze ambitie waar te maken.
Alleen gaan we het zeker niet redden.

Yuri Pelser werkt onder de naam Tendereffect aan duurzame relaties in de bouw en is eigenaar van Y Productions training & Klankbord coaching.

Reageren?
www.WoonDuurzaam.nl
info@yproductions.nl
Twitter @klankbord