VV06 Omslag 600
Juli, 2018

Opslag van energie speelt sleutelrol in de energietransitie

Jarlund 05

Door de toename van het aandeel duurzame energie wordt het energieaanbod veel beweeglijker en ontstaan er meer verschillen tussen vraag en aanbod. Zon en wind zijn immers niet altijd in dezelfde mate beschikbaar. Seizoensopslag is nodig om het structurele verschil tussen vraag en aanbod over de seizoenen heen op te vangen en de stabiliteit van de energievoorziening te garanderen gedurende lange, windstille en mistige periodes. De opslag van energie blijkt cruciaal in de energietransitie.