VV02 Omslag 600
December 2019

Ecovat past in ‘smart energy ­systems’-aanpak

Oplossing voor overbelasting van het net en verminderen van piekcentrales

Ecov 01

Wat de energietransitie betreft zal voor Nederland een belangrijke focus liggen op het verduurzamen van de verwarming. Om volledig over te stappen van aardgas naar duurzame bronnen is een goede opslag van energie afkomstig van wind, zon en water essentieel. Ecovat realiseert een oplossing in de vorm van ondergronds buffervat dat is gevuld met het aanwezige grondwater en waarmee warmte en koude over de seizoenen is op te slaan voor later gebruik. In 2020 wordt gestart met de bouw van een eerste commerciële uitvoering van Ecovat in samenwerking met ‘Mijnwater’ in Heerlen.