VV02 Omslag 600
December 2019

Impact van luchtdichtheid op de BENG-prestaties van vrijstaande woningen

BENG 01

De luchtdichtheid van vrijstaande woningen heeft invloed op de beng-score. Aan Hogeschool Saxion is onderzocht welke stappen nodig zijn om de luchtdichtheid van woningen te verbeteren en daarmee te voldoen aan de beng-eisen. Om dit doel te realiseren is gekeken naar de huidige luchtdichtheidsprestaties van een aantal vrijstaande woningen van SelektHuis met blowerdoortests. Tevens is de impact van de verschillende beng-variabelen bepaald.