VV0424 cover 600
Juli 2019

Verbetering ­energie­prestaties ­sociale huur­woningen gaan te traag

08 Huur 01

De EU heeft specifieke doelen gesteld als het gaat om de energieprestaties van woningen in 2020 (gemiddeld energielabel B) en in 2050 (energieneutrale woningen). Dr. Faidra Filippidou onderzocht in het kader van haar promotie aan de TU Delft, hoe het in Nederland gesteld is met de vorderingen binnen de sector sociale huurwoningen. De conclusie luidt dat er te weinig energiebesparende maatregelen zijn doorgevoerd, het tempo te laag ligt en tevens dat de voorspelde verbeteringen niet overeenkomen met de werkelijke.