VV02 Omslag 600
December 2019

Verduurzaming ­gebouwde omgeving nog niet in zicht

05 Opening Sweco 01

In 2050 moet Nederland praktisch CO2-neutraal zijn. Om te weten welke stappen nog nodig zijn om dit te realiseren, is het belangrijk om te weten waar we nu staan. Ingenieursadviesbureau Sweco bracht hiervoor de energielabels van woningen en utiliteitsgebouwen van de vijftien grootste gemeentes (qua aantal inwoners) in kaart. Deze analyse is onder meer van belang voor de Transitievisie Warmte (tvw) die gemeentes samen met stakeholders uiterlijk eind 2021 gereed moeten hebben. Belangrijke conclusie: we zijn nog ver verwijderd van de doelstellingen om gebouwen en woningen te verduurzamen.