VV05 cover 600
24 mei 2024

500.000 aansluitingen op warmtenet in 2030

Collectieve warmtesystemen kunnen helpen om files op het elektriciteitsnet te helpen voorkomen

Warmtemanifest-ondertekend-webV.l.n.r.: Harold Lever - Bouwend Nederland, Olof van der Gaag - NVDE, Marjolein Demmers - Natuur & Milieu, Ernst Japikse - Stichting Warmtenetwerk, Jeroen Sanders - Enexis, Caroline Kollau - Ministerie EZK, Jaap van Roekel - KPMG

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Om dat te bereiken moet het aansluittempo van momenteel 15.000 per jaar fors omhoog. Tijdens het jaarcongres van de Stichting Warmtenetwerk op 23 mei nam Caroline Kollau van het ministerie van EZK een manifest aan met 10 concrete voorstellen om dit te bereiken.

De warmtetransitie raakt op stoom. Woningen worden geïsoleerd. Mede als gevolg van de onzekere gasprijzen is de verkoop van individuele warmtepompen stevig gegroeid. De uitrol van de collectieve optie (warmtenetten) blijft nog achter bij de ambities. Terwijl het streven is om het aantal aansluitingen in 2030 met 500.000 uit te breiden, blijft de realisatie momenteel beperkt tot 15.000 aansluitingen op grote netten per jaar. Zonde, want warmtenetten zijn maatschappelijk gezien vaak de meest wenselijke optie om woningen aardgasvrij te maken, zeker in dichtbevolkte wijken.

Laagste maatschappelijke kosten

Los van de aanhoudende onduidelijkheid rond de marktordening helpt het niet dat de businesscases van warmtenetten vaak nog niet rond rekenen, ook waar deze uit oogpunt van de maatschappelijke kosten toch écht de goedkoopste optie zijn. Volgens een scenariostudie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zouden warmtenetten in 2050 in een kwart tot een derde van het nationale energieverbruik in de gebouwde omgeving kunnen voorzien, net zoals geschetst in het Nationaal Plan Energiesysteem.

Positieve oproep

Gemeenten zijn de regisseur van de warmtetransitie en maken zich nu klaar om deze rol in te vullen. Wat kunnen we doen om de juiste techniek op de juiste plek uit te rollen? Stichting Warmtenetwerk, Netbeheer Nederland en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), ondersteund door Natuur en Milieu en Bouwend Nederland doen in het manifest 10 voorstellen om de ontwikkeling van warmtenetten weer vlot te trekken.

warmtemanifest-cover

Netcongestie

Ernst Japikse, voorzitter van Stichting Warmtenetwerk: ‘Het Warmtenetwerk Jaarcongres stond voor een groot deel in het teken van netcongestie en wat wij vanuit de warmteketen samen kunnen doen om dit op te lossen. Collectieve warmtesystemen kunnen helpen om files op het elektriciteitsnet te helpen voorkomen. Daarom is het wél belangrijk dat zo snel mogelijk duidelijk wordt voor bewoners, in welke wijken er de komende tien jaar warmtenetten zullen komen. Dit voorkomt dat bewoners onnodig op individuele warmteoplossingen overgaan, waardoor de uitrol van een warmtenet in de desbetreffende wijk minder kansrijk wordt. In het Warmtemanifest pleiten wij onder andere voor een eerlijkere verdeling van kosten voor gebruikers over de diverse energienetten.’

Lees hier de volledige tekst van het Warmtemanifest.