VV0424 cover 600
22 december 2023

Attema nieuwste deelnemer Brancheplan Verpakkingen

Op weg naar Zero Waste verpakkingen

brancheplan verpakkingen-web

Zuinig zijn op deze wereld, ook voor de toekomstige generatie, is vanzelfsprekend voor Attema. Daarom heeft Attema zich op 3 november officieel aangesloten bij het Brancheplan Verpakkingen. Met de deelname aan het Brancheplan Verpakkingen committeert Attema zich aan de doelstellingen voor 2025 en gaat Attema jaarlijks deelnemen aan monitoring.

Het Brancheplan Verpakkingen is begin 2022 opgesteld met en voor de installatiebranche en gericht op het verminderen, verduurzamen en hoogwaardig hergebruiken van de verpakkingen in de installatiebranche. De ambitie is om toe te werken naar een circulaire economie, waarbij het gebruik van primaire grondstoffen van verpakkingen en het verpakkingsafval wordt geminimaliseerd.

Duurzame verpakkingen en installatieproducten

Attema is een ontwikkelaar en producent van innovatieve installatie-oplossingen. Bij de ontwikkeling van producten speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo zijn steeds meer installatieproducten van Attema herbruikbaar en zijn ze geschikt voor duurzame bouwmethoden en de energietransitie. Het was dan ook een logische vervolgstap dat er vanaf nu bewust aandacht wordt besteed aan de verpakkingen. Door zich te committeren aan het Brancheplan Verpakkingen geeft Attema daar concreet invulling aan.

Lees ook: