VV05 cover 600
11 juni 2024

Elektrische bedrijfsauto’s leveren geen hogere kosten op voor werkgever

CEfoto: CE

Een nul-emissievlootnormering voor auto’s van de zaak leidt naar verwachting voor veel werkgevers niet tot hogere kosten. In veel situaties is de TCO van een elektrische auto vanaf 2025 namelijk al gunstiger dan die van een fossiel aangedreven auto. Dat is de conclusie van het onderzoek dat CE Delft uitvoerde in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

Het onderzoek “Nul-emissie vlootnormering zakelijke auto’s” werd gedaan in april. De conclusie die CE trekt geldt zeker voor de segmenten waarin de meeste auto’s van de zaak vallen (het C- en D-segment). Voor werkgevers betekent het dat een nul-emissievlootnormering eerder leidt tot lagere lasten dan tot hogere lasten. De uitkomsten van de TCO-analyses zijn sterk afhankelijk van de aannames die zijn gemaakt over onder andere de kostenontwikkeling van elektrische auto’s en de restwaarde die voor deze auto’s op de markt gaan gelden. In de analyses baseerde CE zich op de meest recente inzichten op dit vlak in de literatuur.

TCO kleinere auto’s

Bij de kleinere auto’s is de TCO van elektrische auto’s nog niet altijd concurrerend met die van fossiel aangedreven auto’s, wat onder andere komt door het beperktere aanbod van kleine elektrische auto’s (waardoor de prijsverschillen met fossiele auto’s relatief groter blijven) en de gemiddeld lagere jaarkilometrages die met deze auto’s gereden worden. Zo geldt voor het B-segment dat elektrische auto’s gemiddeld genomen pas in de loop van de periode 2025-2030 een positievere TCO krijgen ten opzichte van een fossiel aangedreven auto. Voor elektrische auto’s in het A-segment geldt zelfs dat de TCO tot 2030 (en dus ook nog na invoering van de vlootnormering in 2027) vaak ongunstiger zal blijven dan voor een fossiel aangedreven auto. Echter, in 2022 bestond slechts 6% van de auto’s van de zaak uit A-segment auto’s.

Hogere lasten werknemers

CE concludeert wel dat een nul-emissievlootnormering voor auto’s van de zaak, zonder aanvullend beleid, voor een groot deel van de werknemers leidt tot hogere lasten. Doordat de aanschafprijs van elektrische auto’s tot 2030 nog meestal hoger ligt, betalen werknemers voor een elektrische auto meer bijtelling dan voor een vergelijkbare fossiel aangedreven auto. De afschaffing van de verlaagde bijtellingspercentages voor elektrische auto’s vanaf 2026 draagt hier in belangrijke mate aan bij. Enkel binnen het iets goedkopere D-segment valt de bijtelling voor de gemiddelde elektrische auto lager uit dan voor een fossiel aangedreven auto. De overheid zou werknemers tegemoet kunnen komen in door de verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s ook na 2025 nog gedeeltelijk in stand te houden, aldus de onderzoekers.

CO2-effecten

Invoering van een nul-emissievlootnormering in 2027 zou in de periode tot 2030 een cumulatieve reductie van 2,0 Mton CO2-equivalenten kunnen opleveren, zo becijfert CE. Deze reductie wordt behaald doordat het aandeel elektrische auto’s in het zakelijk wagenpark sneller toeneemt. Zonder vlootnormering is de CO2-reductie circa 57%, terwijl dit bij een vlootnormering op 66% uitkomt. Veel auto’s van de zaak zullen uiteindelijk doorstromen naar de private markt en dus ook daar voor een versnelling van de instroom van elektrische auto’s zorgen. Op termijn kan de maatregel dus ook leiden tot een CO2-effect bij dat segment van de automarkt. De omvang van dit effect is in de studie echter niet gekwantificeerd.