VV05 cover 600
8 november 2022

File op elektriciteitsnet Noord-Holland

Meer dan duizend bedrijven zonder stroom in Noord-Holland

netcongestie LIander

Het stroomnet in Noord-Holland is zo verstopt, dat meer dan duizend bedrijven en andere grote instellingen geen aansluiting meer kunnen krijgen. Zij kunnen daardoor niet verhuizen, uitbreiden en verduurzamen.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie provincie Noord-Holland, luidt vandaag de noodklok. ‘De situatie op het elektriciteitsnet in Noord-Holland is dramatisch, en er zijn geen kant en klare oplossingen waarmee we op korte termijn uit de brand geholpen zijn. We staan voor ontzettend lastige keuzes: we kunnen op dit moment niet zowel nieuwe woonwijken bouwen als ziekenhuizen uitbreiden en bedrijven verduurzamen. Daar is simpelweg geen ruimte voor op het elektriciteitsnet.’

55 % reductie wordt niet gehaald

Bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, samen verantwoordelijk voor bijna 70% van de CO2-reductie die Noord-Holland moet halen volgens het Klimaatakkoord, hebben zoveel last van de file op het elektriciteitsnet dat ze het doel om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten niet gaan halen. ‘De koperdraadjes in energienetwerken zijn essentieel voor de totale energietransitie’, zegt Stigter. ‘Samen met netbeheerders Liander en TenneT en de gemeenten in Noord-Holland zetten we alles op alles om deze problemen aan te pakken. De belangrijkste knelpunten lossen we op door beter samen te werken en procedures beter te stroomlijnen. Dat klinkt misschien ambtelijk, maar dat is keihard nodig’, aldus Stigter.

Net ontlasten

De energietransitie heeft een enorme impact op de energienetwerken. Het elektriciteitsnet moet fors worden uitgebreid, het gasnetwerk moet worden voorbereid op het transport van waterstof en er zullen veel warmtenetten moeten worden aangelegd. Daarnaast moet er flink geïnvesteerd worden in opslag en flexibiliteit om het energiesysteem in balans te houden. Dat is allemaal niet geregeld van vandaag op morgen. Tot die tijd kijkt Noord-Holland naar besparingsmogelijkheden om het net te ontlasten en probeert het slimme oplossingen uit om bijvoorbeeld stroom te delen.

Edward-horizontaalEdward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie provincie Noord-Holland

Subsidieregeling voor slimme oplossingen

Dat daar behoefte aan is, blijkt uit een subsidieregeling die de provincie afgelopen zomer uitschreef voor slimme oplossingen. ‘Die was al binnen een week overtekend’, zegt Stigter. ‘We ontvingen voorstellen voor een collectieve oplossing op bedrijventerreinen voor de netcongestie, het aanleggen van een eigen energiesysteem van zonnepanelen met een batterij voor de opslag van energie en voor het leveren van zelf opgewekte energie rechtstreeks aan bijvoorbeeld de buren. Dat is nog maar een glimp van de vele creatieve ideeën die we binnenkregen om al dan niet los van het stroomnet door te kunnen blijven functioneren als onderneming.’