VV0424 cover 600
3 april 2023

Geothermische warmte voor 288.000 huishoudens

Duurzame energie uit geothermie in 7 gemeenten in regio Eemland

geothermie hoofdplaatje

Ingenieursbureau HermanDeGroot ziet geothermie als aanjager van de energietransitie. In de komende jaren gaat het bureau 12 geothermiecentrales ontwikkelen in de regio Eemland. Op het grootste geothermieproject van Nederland tot nu toe kunnen op termijn 288.000 huishoudens worden aangesloten.

Geothermie is volgens ingenieursbureau HermanDeGroot een belangrijke bron om de gebouwde omgeving van duurzame energie te voorzien. Bij geothermie wordt warm water uit de ondergrond omhooggehaald: op 3 km diepte is het zo’n 100 °C en op 6 km diepte zelfs 180 – 200 °C. Deze warmte kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen en vanaf 130 °C om elektriciteit op te wekken.

12 geothermiecentrales

In de regio Gooi en Eemland gaat het bureau 12 geothermiecentrales ontwikkelen. Elke centrale heeft 5 sets van putten (doubletten) die warm water rondpompen. Drie van deze doubletten gaan warm water winnen van 3 km diepte, 2 doubletten winnen warmte van 6 km diepte. Op deze manier kan één centrale genoeg warmte en elektriciteit produceren voor 24.000 huishoudens. De 12 centrales kunnen dus genoeg warmte en elektriciteit leveren voor 288.000 huishoudens en bedrijven in de regio, het overgrote deel van de dorpen en steden in de regio.

eemland geothermie kaartje

Warmtenet

In het voorlopige conceptontwerp zijn de twaalf mogelijke locaties (G) voor deze centrales vastgesteld. Om de warmte van de centrales naar de woningen te krijgen wordt een warmtenet aangelegd. De oranje lijn geeft de hoofdroute van het warmtenet aan en toont welke steden en dorpen aangesloten kunnen worden op het warmtenet. Het net bestaat uit 2 buizen die onder de straat worden gelegd. Door de ene buis stroomt warm water uit de centrale naar de afnemers (woningen of bedrijven) toe. Hier wordt de warmte overgedragen aan de bestaande verwarming. De aansluiting op dit warmtenet komt in de plaats van de huidige gasketel. Zo zijn er geen grote aanpassingen nodig in de woning om duurzaam te kunnen verwarmen. Als de warmte aan de woning is afgegeven stroomt het afgekoelde water door de tweede buis terug naar de centrale, waar het weer wordt verwarmd door geothermie. Ook het warmtenet is dus een gesloten systeem.

Eemnes, Baarn en Hilversum

HermanDeGroot wil de eerste centrale ontwikkelen in een oksel van knooppunt Eemnes, zodat het Eemnes, Baarn en Hilversum als eerste kan aansluiten op duurzame aardwarmte. De vergunningaanvraag hiervoor loopt op dit moment. Als dit allemaal voorspoedig verloopt, willen het ingenieursbureau eind 2023 of begin 2024 starten met het boren van de eerste aardwarmteput. Dat betekent dat eind 2024 de eerste warmte geleverd kan worden aan de aangesloten bedrijven en bewoners. Tegelijkertijd worden de overige putten geboord, zodat de eerste centrale in 2027 klaar is. In een paralleltraject willen we de andere geothermiecentrales ontwikkelen. In 2035 verwacht het bureau alle geothermiecentrales in de omgeving afgerond te hebben en een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de regio.