VV0424 cover 600
29 april 2024

1,5 miljoen euro voor ideeën beter benutten elektriciteitsnetwerken

Voorstellen indienen tot 14 mei

tenderned

Heb jij als bedrijf innovatieve ideeën om de benuttingsgraad van elektriciteitsnetwerken te verhogen? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) daagt partijen uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een betere benutting van de capaciteit van bestaande of nieuw aan te leggen elektriciteitsnetwerken. Er is een budget beschikbaar van maximaal € 1.500.000.

Als voorbeelden noemt het ministerie het slimmer ontwerpen, of slimmer inrichten van infrastructuur waardoor er bij dezelfde capaciteit, meer transport mogelijk is. Het gaat dan om het ontwerpen van oplossingen voor het beter gebruikmaken van het huidige elektriciteitsnet, en meer meetbaarheid, analyse en stuurbaarheid opnemen in het energiesysteem dan momenteel gangbaar is.

Andere voorbeelden zijn een betere interactie tussen de dagelijkse operatie van het net en de systemen die aan het net zijn gekoppeld of het meer/beter gebruik van (de toegevoegde waarde van) digitale diensten. 

De sluitingstermijn voor het indienen van voorstellen is 14 mei. Kijk hier voor meer informatie en voor het indienen van een offerte.