VV0424 cover 600
22 maart 2024

Hoppenbrouwers opent dialoog over netcongestie

evenement netcongestie hoppenbrouwers

‘We staan op een kruispunt in de energietransitie.’ Dat zei Corné de Meijer op het evenement ‘Energie voor de toekomst’. De directeur gebouw gebonden installaties (GGI) van Hoppenbrouwers hield een pleidooi hij voor het slim aanpakken van netcongestie binnen de grenzen van het elektriciteitsnet. ‘Dat kan alleen als meerdere partijen de krachten bundelen.’

Op 19 maart organiseerde Hoppenbrouwers het evenement ‘Energie voor de toekomst’. De technisch dienstverlener uit Udenhout deed dat samen met Tibo Energy, TNO vector, RaboResearch, CE Delft en Intospace. Doel van het evenement was om te komen tot belangrijke gesprekken tussen overheden, marktleiders, energieproducenten en netbeheerders om de betrouwbaarheid, transparantie en continuïteit van onze energievoorziening te versterken.

Slimme netwerken

Met het evenement zette Hoppenbrouwers samen met samenwerkende partners in op het voeren van gesprekken over wat wél mogelijk is. Met als doel: gezamenlijk het verschil maken. Discussies moeten zijn gericht op het omzetten van discussies in concrete acties en praktische oplossingen. Tijdens het evenement belichtten invloedrijke sprekers de urgentie van innovatie in slimme netwerken, energieflexibiliteit, decentralisatie van energieproductie en de vorming van effectief beleid. Zo legde Sanne de Boer van RaboResearch een aantal suggesties voor aan organisaties die door “drukte op het net” geen nieuwe of extra transportcapaciteit kunnen krijgen.

Sanne de Boer licht de 3 opties toe in een uitgebreid artikel op rabobank.nl 

Alternatieve transportcontracten

De senior specialist energietransitie deed de suggestie ‘alternatieve transportcontracten’ af te sluiten. Op die manier kan bijvoorbeeld in een netcongestiegebied de ‘restcapaciteit’ van het net worden benut met een zogenaamde non-firm ATO (aansluit- en transportovereenkomst). ‘De klant kan extra transportvermogen contracteren, maar mag hier alleen gebruik van maken buiten de piekmomenten om. In ruil voor deze vraagflexibiliteit krijgt de klant korting op het verbruiksafhankelijke transporttarief’, aldus De Boer.

Energiehub

Een andere optie is om samen met andere organisaties efficiënter gebruik te maken van de huidige capaciteit van de elektriciteitsinfrastructuur. Dit kan door een energiehub op te richten. De Boer: ‘Hierbij wordt binnen een bepaald geografisch gebied de opwek, opslag en het verbruik van elektriciteit (en eventueel ook andere energiedragers) optimaal op elkaar én op de beschikbare energie-infrastructuur afgestemd.’

Een goed voorbeeld van een energiehub is Veghel waar bedrijven op 5 aaneengesloten bedrijfsterreinen

Batterij

Een derde optie om de netcongestieproblematiek te omzeilen is volgens De Boer het plaatsen van een batterij. Wel gaf zij aan dat de businesscase van een batterij op dit moment nog zeer onzeker en dat de batterij bij verkeerd gebruik de netcongestieproblemen juist kan verergeren.

whitepaper hoppenbvrouwers

Net niet? Net wel?

Corné de Meijer refereerde bij het evenement aan het whitepaper “Net niet? Net wel?’ dat Hoppenbrouwers onlangs publiceerde. ‘Dat is niet alleen geschreven om de problemen te belichten, maar ook om te tonen dat er haalbare oplossingen bestaan. Samenwerking is hierbij cruciaal; alleen door onze krachten te bundelen kunnen we een duurzame toekomst waarborgen’, aldus De Meijer.

Download het whitepaper hier.