VV0424 cover 600
23 mei 2023

Huizen verwarmen door ijzerpoeder te verbranden

Eerste grote test van startup Rift geslaagd: 500 huizen in Helmond CO2-neutraal verwarmen

Rift-web

Rift, een Eindhovense spin-off van de TU Eindhoven, heeft met succes 500 huishoudens verwarmd zonder CO2 uit te stoten. Dit gebeurde via de zogeheten Iron Fuel Technology, waarbij een warmteboiler warmte opwekt via de verbranding van ijzerpoeder.

In het vakblad E&W Installatietechniek schreven we in mei 2019 over deze veelbelovende techniek waarbij ijzerpoeder als brandstof wordt gebruikt. Studenten werkten onder leiding van teamleider Geert Vergoossen van de TU/e aan de ontwikkeling van die techniek. Inmiddels is de techniek verder ontwikkeld door startup Rift. Dat resulteerde in een Iron Fuel Boiler installatie van 1 MW die werd aangesloten op het warmtenet van energieleverancier Ennatuurlijk in Helmond. De test duurde in totaal 40 uur. ‘In die tijd is 5 ton minder aan CO2 en 66 procent minder stikstof uitgestoten dan normaal’, zo claimt Mark Verhagen, CEO van Rift. Het is naar zijn zeggen de eerste stap op weg naar 2050. Vanaf dat jaar zegt hij met deze technologie de CO2-uitstoot wereldwijd per jaar te kunnen reduceren met 1 gigaton. Dat is een hoeveelheid die te vergelijken is zeven keer de hoeveelheid die Nederland op dit moment uitstoot op jaarbasis. ‘Met dit succes zetten we echt een stap in de goede richting’, aldus Verhagen.

Eerste tests

Op 19 augustus 2022 worden de huizen van 500 huishoudens in Helmond voor het eerst verwarmd, zonder enige uitstoot van CO2. De roest, het enige restproduct van dat proces, werd vervolgens in de productieopstelling succesvol omgezet in ijzerpoeder. De meest cruciale beginselen van de Iron Fuel Technology zijn daarmee succesvol en reproduceerbaar bewezen in een industriële omgeving. Dat betekent dat keer op keer een stabiele vlam gecreëerd kon worden, met minimale uitstoot van CO2 en stikstof. En ook in de omzetting van roest naar ijzerpoeder kon de productkwaliteit gewaarborgd worden. De eerste van drie ontwikkelingsfasen richting commerciële implementatie is daarmee afgerond.

De volgende stap voor RIFT

Met de succesvolle afronding van deze eerste fase is RIFT een stap dichter bij het op de markt brengen van de technologie. In de volgende fase zal RIFT de tweede generatie van zijn systemen bouwen en testen, waarbij gefocust wordt op massa-terugwinning, energie-efficiëntie en circulariteit. Twee van Rifts belangrijkste partners, Ennatuurlijk en Veolia Nederland, hebben het partnerschap ook voor de volgende fase toegezegd. Jan Lenstra, CEO Veolia: ‘Veolia Nederland is altijd op zoek naar nieuwe, duurzame oplossingen. We zijn onder de indruk van het werk dat RIFT heeft verzet, en kijken ernaar uit om in de toekomst te blijven samenwerken.’

Lees ook:

- IJzer sterke optie als duurzame brandstof industrie

Irob fuel technology-web

Over de Iron Fuel Technology

Kort gezegd werkt de technologie door ijzer in een gecontroleerde omgeving te laten roesten en ontroesten. In een ketelinstallatie wordt de ijzerbrandstof (ijzerpoeder) verbrand, waarbij een enorme hoeveelheid energie vrijkomt, zonder uitstoot van CO2 en met de laagste stikstof-emissies van alle brandstoffen. De roest, het enige restproduct van dit proces, is gemakkelijk getransporteerd naar een systeem voor de productie van ijzerbrandstof, waar het wordt ontroest met behulp van waterstof.