VV0424 cover 600
14 mei 2024

Installateur bezorgd over te snelle invoering zero-emissiezones

bestelbus

Op 15 mei is er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de invoering van zero-emissiezones in steden. Hoewel Techniek Nederland voorstander zegt te zijn van elektrisch bedrijfsvervoer, ziet de brancheorganisatie dat met name kleinere installateurs door de hoge aanschafkosten van elektrische busjes in de problemen komen. Ook het aantal beschikbare laadpalen is onvoldoende voor een overhaaste invoering.

De technieksector is de branche met de meeste bestelbussen op de weg. Om de problemen voor (kleinere) installateurs onder de aandacht te brengen van de leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, heeft Techniek Nederland samen met INRetail een position paper opgesteld. Zorgpunten die de brancheorganisaties hebben zijn onder andere het aantal (semi-) publieke laadpalen. Een goede laadinfrastructuur is voor ondernemers cruciaal, zo schrijven de organisaties. Verwarmingsmonteurs en loodgieters hebben met name in woonwijken voldoende laadcapaciteit nodig. Bij veel installateurs en witgoedmonteurs gaat de bedrijfswagen ‘s avonds namelijk met de medewerker mee naar huis om in geval van storingen snel bij de klant te kunnen zijn.

Verleng stimuleringsregelingen

Een ander punt van zorg zijn de hoge aanschafkosten voor elektrische busjes. Zeker als de bestaande bestelbussen nog niet zijn afgeschreven. Daarom vindt Techniek Nederland het essentieel dat landelijke subsidieregelingen worden verlengd en uitgebreid. Alleen op die manier zal het aandeel elektrisch bedrijfsvervoer (nu nog maar 2%) substantieel groeien.

Harmonisatieafspraken

Techniek Nederland vindt bovendien dat subsidieregelingen landelijk uniform zouden moeten zijn. Ondernemers hebben behoefte aan dezelfde regels in alle zero-emissiezones. Het moet niet zo zijn dat de ene gemeente andere regels hanteert dan de andere. Ook eenduidigheid wat betreft verkeersborden is nodig om verwarring te voorkomen.

Lange wachttijden voor consument

Een bijkomend risico van overhaaste invoering is volgens de brancheorganisatie dat huizenbezitters en huurders nóg langer moeten wachten op onderhoud aan hun cv-ketel of een reparatie. Door de hoge investeringen en de praktische problemen zullen vooral kleinere ondernemers er noodgedwongen voor moeten kiezen geen klanten meer te bedienen in binnensteden met een zero-emissiezone. De op zichzelf goede maatregel schiet op die manier zijn doel voorbij, zo vindt Techniek Nederland dat ervoor pleit dat de overheid één moment kiest om te beoordelen of voldoende ondernemers voorbereid zijn op de overstap naar elektrische bedrijfsbussen. Blijkt dat niet het geval, dan zou de overgangstermijn moeten worden verlengd.