VV0424 cover 600

Kleintje laadinfrastructuur voorziet in grote behoefte

laadpaalkleintje

Het opladen van elektrische auto’s neemt de komende jaren een enorme vlucht. Deze ontwikkeling vraagt veel van de installateurs die nieuwe installaties moeten plaatsen om het laden te faciliteren. Om die reden heeft Isso het al eerder verschenen Kleintje Elektrische Laadinfrastructuur vernieuwd.

Steeds meer automobilisten stappen over op een elektrische auto. Daardoor krijgen steeds meer installateurs de vraag of ze een laadpaal kunnen installeren. Naast het puur plaatsen of ophangen van zo’n laadpunt, brengt dit vaak ook aanpalende werkzaamheden met zich mee. Denk aan het verzwaren of geschikt maken van de verdeelinstallatie in de woning of het gebouw. Het vernieuwde “Kleintje” voorziet in de kennis die nodig is bij installateurs en installatie-adviseurs.

BBL en EPBD

De nieuwe uitgave behandelt ontwikkelingen en veranderingen in zowel techniek als wet- en regelgeving. De kennis sluit aan op richtlijnen en regels in het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) die weer een uitvloeisel is van de Europese regels in de EPBD. Daarin is bijvoorbeeld de eis opgenomen dat je bij nieuwbouw van bedrijfspanden voorzieningen moet treffen voor het laden van elektrische auto’s.

Van laadpaal tot laadplein

Netcongestie is in Nederland een groot probleem. Dat maakt het zeer belangrijk dat installateurs goed weten hoe zij een laadpaal, en zeker een heel laadplein, integreren in de totale installatie van een woning of gebouw. Waar moet je dan op letten? Welke aanpassingen moet je doen? Hoe kun je voorrang geven aan noodzakelijke installaties en zo laadpalen tijdelijk uitschakelen? Dat komt allemaal aan bod in het nieuwe Kleintje.

Praktische kennis

Inmiddels is er ook een harmonisatie aan de gang op het gebied van laadprotocollen, kabels, stekkers, enzovoorts. Ook de communicatie met netwerkbedrijven is geharmoniseerd via de aansluitspecificaties van ElaadNL. Het Isso-kleintje biedt praktische kennis over de installatietechnische aspecten van de laadinfrastructuur in elke fase van de realisatie. Dit begint al bij de programmafase, vervolgens is er aandacht voor het ontwerp en de uitwerking, en daarna volgt de benodigde kennis voor het installeren zelf.

Het kleintje Laadinfrastructuur is te downloaden op www.open.isso.nl

Kennis van de hele markt

Het Kleintje Laadinfrastructuur legt de nadruk op laadpalen en laadpleinen bij woningen en gebouwen. Het installeren van grote snelladers valt buiten de scope. Naast de echte praktijkrichtlijnen voor ontwerp en installatie bevat dit Kleintje ook achtergrondinformatie en kengetallen. Hoe kun je bijvoorbeeld van kWh naar kilometers omrekenen en andersom. Het is voor veel installateurs dat zij naast de technische ins en outs van de producten kennis nemen van de hele markt. Daarom komen ook toekomstige ontwikkelingen aan bod, zoals DC-to-DC-laden, Smart Charging, veiligheid en mobiliteit hubs.