VV0424 cover 600
7 mei 2024

Nationaal Congres Sanitaire Technieken houdt drinkwatersystemen tegen het licht

douchekop

Op 10 juni organiseert TVVL het Nationaal Congres Sanitaire Technieken. In theater De Flint geeft TVVL een doorkijkje in de Nederlandse drinkwateropgave en de betekenis hiervan voor de sector.

Een betrouwbare watertoevoer en -afvoer is belangrijker dan ooit. De eisen die worden gesteld aan de drinkwatertemperatuur en -kwaliteit, in relatie tot de volksgezondheid en hygiëne, blijven onverminderd belangrijk. Door een veranderend klimaat, bevolkingsgroei en de toenemende grondstofschaarste staat onze drinkwaterinfrastructuur onder druk en moeten we onze drinkwatersystemen in gebouwen opnieuw tegen het licht houden en waar nodig aanpassen.

Waterbesparingsopgave

Tijdens het Nationaal Congres Sanitaire Technieken vertelt drinkwaterbedrijf Vitens over de waterbesparingsopgave vanuit het perspectief dat drinkwaterbeschikbaarheid onder druk komt te staan. Hoe vinden we een nieuwe balans tussen vraag en aanbod? Het Vlaams kenniscentrum water (Vlakwa) brengt kennis en inspirerende voorbeelden over hoe in Vlaanderen wordt omgegaan met alternatieve waterbronnen in de gebouwde omgeving.

Watertransitie

De ST expertgroep van TVVL kijkt ook vooruit. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een ambitieus doel gesteld voor drinkwaterbesparing: het drinkwaterverbruik van de gemiddelde Nederlander verlagen van ongeveer 130 liter naar 100 liter per dag in 2035. Aanleiding voor de expertgroep om te starten met het project Watertransitie. Wat gaat deze ambitie van de overheid betekenen voor de totale waterinfrastructuur van bron tot tap, en tot afvalwaterzuivering?

3 Masterclasses

Deelnemers aan het congres kunnen de opgedane kennis ook direct omzetten in nieuwe vaardigheden? Tijden drie masterclasses wordt dieper ingegaan op drie relevante onderwerpen:

  • Masterclass 1: Het ontwerpen van koudtapwatercirculatiesystemen met actieve koeling
  • Masterclass 2: Verminderen van druk- en temperatuurfluctuaties in leidingwaterinstallaties: meer comfort, minder verbranding en minder waterslag
  • Masterclass 3: 3,5-pijps opwek-, distributie- en afgifte(set)systeem in relatie tot de alternatieven collectieve systemen: 3 1/2 pijps variant

Meer informatie over het volledige programma en aanmelden kan via de website van TVVL.